Informace Hasičského záchranného sboru MSK k lesním požárům a požárům při sklizních