Územní plán Horní Domaslavice

Územní plán Horní Domaslavice je účinný od 1. 7. 2011.

Územní plán Horní Domaslavice byl projednán a vydán formou Opatření obecné povahy č. 1/2011 na Zastupitelstvu obce Horní Domaslavice konaném dne 15. 6. 2011 usnesením č. 060/05/11.

Textová část ÚP:
Grafická část ÚP:

Hlavní výkres

Hlavní výkres

I.2.a H. Domaslavice – základní členění území

I.2.a-H.Domaslavice-zakladni-cleneni

I.2.c H. Domaslavice – koncepce dopravní infrastruktury

I.2.c-H.Domaslavice-dopravni-infrastruktura

I.2.d H. Domaslavice – koncepce vodního hospodářství

I.2.d-H.Domaslavice-vodni-hospodarstvi

I.2.e H. Domaslavice – koncepce energetiky a spojů

I.2.e-H.Domaslavice-energetika-a-spoje

I.2.f H. Domaslavice – výkres veřejně prospěšných staveb

I.2.f-H.Domaslavice-verejne-prospesne-stavby

II.2.a H. Domaslavice – koordinační výkres

II.2.a-H.Domaslavice-koordinacni-vykres

II.2.b H. Domaslavice – výkres širších vztahů

II.2.b-H.Domaslavice-sirsi-vztahy

II.2.c H. Domaslavice – zábory půdního fondu

II.2.c-H.Domaslavice-zabory-pudniho-fondu