Organizační struktura

Samospráva obce

Složení zastupitelstvo obce:

KDU-ČSL                                            Podola Bohumír, Válková Eva, Kulhánek Slavomír

Nezávislí 1                                         Janecký Zdeněk, Škutová Andrea

„Změna“                                            Mgr. Oborný Zdeněk, MUDr. Neuwirth Radek

Sdružení nezávislých kandidátů        Sušovský Jiří, Ing. Šimeček Kamil, Mgr. Baran Jiří, Bc. Klimentová Lucie

Cesta kupředu                                   Mgr. Kendziorová Ivana, Masná Žaneta

 

Složení výborů a komisí

Finanční výbor          

předseda:        MUDr. Neuwirth Radek

členové:          Masná Žaneta, Klimentová Lucie

Kontrolní výbor

předseda:        Podola Bohumír

členové:          Ing. Šimeček Kamil, Sušovský Rudolf

Kulturní a sociální komise

předseda:        Škutová Andrea

členové:          Mgr. Kendziorová Ivana, Válková Eva

Stavební komise

předseda:        Janecký Zdeněk

členové:          Kulhánek Slavomír, Mgr. Baran Jiří

 

Obec Horní Domaslavice je zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Horní Domaslavice, p. o., Horní Domaslavice 78, 739 51, IČ 72547839.

 

Obecní úřad

Starosta obce: Jiří Sušovský

Místostarosta obce: Mgr. Zdeněk Oborný

Referentka OÚ: Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS.

Účetní: Marcela Šubertová

 

Jiří Sušovský –  starosta obce

 • vyřizování stavebních záležitostí (souhlas se stavbou, povolení sjezdu na místní komunikaci, apod.)
 • povolování zvláštního užívání místních komunikací
 • povolování kácení dřevin

Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS. – referentka OÚ

 • podatelna
 • provádění vidimace a legalizace
 • přihlašování k trvalému pobytu
 • Czech Point
 • vydávání Informátoru obce – příjem žádostí o inzerci
 • správa webových stránek obce – příjem žádostí o zveřejnění akcí, reklamy

Marcela Šubertová  – účetní

 • vedení účetnictví obce a příspšvkové organizace
 • pokladna obce – výběr místních poplatků, správních poplatků, poplatků ze psů, poplatky za odpady
 • vedení evidenci nájemních smluv na hrobová místa na místním pohřebišti v Horních Domaslavicích