Místní knihovna

Knihovna v Horních Domaslavicích spadá svou působností pod Místní knihovnu Dobrá.

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu v 1. patře a je otevřena každé pondělí v době od 14:30 do 17:00 hodin.

Knihovnicí je paní Božena Jurková.