SDH Horní Domaslavice

SDHSbor dobrovolných Hasičů Horní Domaslavice

Facebook: https://cs-cz.facebook.com/SdhHorniDomaslavice/

Web: http://sdhhornidomaslavice.wz.cz/

Velitel SDH Horní Domaslavice: Kavka Tomáš

Kontakt: +420 608 558 638

Zástupce velitele SDH Horní Domaslavice: Lysek Roman

Kontakt: +420 775 211 143

Starostka SDH Horní Domaslavice: Klimentová Helena

 

Historie hasičského sboru v obci započala 21. 3. 1926, kdy se prvních 57 občanů sešlo na ustavující schůzi. Ve stejném roce byla také zakoupena kompletní výstroj a hasiči uspořádali svůj první ples. V roce 1927 zakoupili hasiči první ruční stříkačku taženou koňmi.Hasičská zbrojnice

V lednu 1929 byl podán návrh na výstavbu skladiště pro výstroj a výzbroj hasičů. Již na jaře 1929 začala výstavba skladiště, dnešní Hasičské zbrojnice. Stavba byla dokončena v záři 1929 a  tentýž měsíc byla budova vysvěcena farářem Kunovským.

Sbor dobrovolných hasičů postupně v letech 1929 – 1930 odkoupil pozemky pod skladištěm a vedle něj, aby byly tyto pozemky v jejich majetku.

V roce 1942 však díky nařízení vlády musely být pozemky i s hasičskou zbrojnicí převedeny na Obec Horní Domaslavice. Tento stav však netrval dlouho a s účinností zákona č. 279/1949 Sb., byla hasičská zbrojnice spolu s pozemky převedena na stát.

Od roku 1986 byl tento majetek zapsán na LV 197 (vlastník ČR, právo hospodařit pro Svaz požární ochrany ČSSR ZO, Honí Domaslavice).

Obci se podařilo získat Hasičskou zbrojnici a pozemky zpět do majetku obce až v roce 2016. V současné době sídlí v Hasičské zbrojnici Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Horní Domaslavice.

Hasičská klubovnaKromě těchto prostor využívá SDH také prostory Hasičské klubovny, kterou si sbor postavil svépomoci na místě bývalé tzv. hasičské chaty. Hasičská klubovna byla zkolaudována v roce 2005.

Klubovna současně s okolním hřištěm je využívána k pořádání kulturních akcí a k soutěžím v požárním sportu.

V areálu klubovny byla rovněž 23. července 2016 uspořádána oslava 90. výročí založení SDH Horní Domaslavice.