Úřední deska

Aktivní záznamy na úřední desce

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Přílohy

Sejmuté záznamy na úřední desce

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Přílohy
Záměr obce zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 15.07.2016 01.08.2016 Záměr obce zřídit právo stavby
Nařízení města č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 01.07.2016 01.08.2016 Nařízení města č. 1/2016
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky Mateřské školy Horní Domaslavice, p. o. 23.06.2016 25.07.2016 Konkursní řízení
UZSVM - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 16.03.2016 31.12.2023 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Záměr směny obecních pozemků 20.06.2016 09.07.2016 Záměr směny obecních pozemků
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 13.06.2016 13.07.2016 Nabídka pozemků SPU
Text k nabídce
Závěrečný účet DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2015 30.05.2016 16.06.2016 Závěrečný účet 2015 DSO
Závěrečný účet Obce Horní Domaslavice za rok 2015 19.05.2016 06.06.2016 Závěrečný účet za rok 2015
Příloha č. 1 - Zpráva auditora
Příloha č. 1 - Příloha ke zprávě auditora
Příloha č. 1 - FIN 2-12
Příloha č. 1 -Rozvaha - Bilance
Příloha č. 1 - Výkaz zisku a ztrát
Příloha č. 1 - Příloha
Příloha č. 2 - Výsledovka k 31.12. 2015 - MŠ
Příloha č. 2 - Rozvaha k 31.12. 2015 - MŠ
Příloha č. 2 - Příloha k 31.12. 2015